Disclaimer


Nederlands

Op deze website van Zondag Ontwikkeling B.V. wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de activiteiten, producten en diensten van Zondag Ontwikkeling.

Deze website bevat een groot aantal bestanddelen dat beschermd is door intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet beperkt tot merkrechten en auteursrechten van Zondag Ontwikkeling, alsmede van derden. Zo zijn de tekeningen, foto’s, teksten en de overige grafische vormgeving van deze internetsite auteursrechtelijk beschermd en is ook de merknaam “ZONDAG” beschermd als merk.

Het is niet toegestaan om deze site of onderdelen van deze site elektronisch of anderszins te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar te maken of te kopiëren.

Zondag Ontwikkeling tracht de informatie op haar site zo volledig en zo nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan deze informatie kunnen op géén enkele wijze rechten worden ontleend. Zondag Ontwikkeling aanvaardt géén enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid, onvolledigheid en/of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens.
Zondag Ontwikkeling aanvaardt géén aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met enige site van Zondag Ontwikkeling.

|

English

On this website of Zondag Ontwikkeling Ltd., as user of the internet you are provided with information concerning the activities, products and services of Zondag Ontwikkeling.

This website contains a large number of elements which are protected by intellectual property rights, including but not limited to trademark rights and copyrights of Zondag Ontwikkeling, as well as of third parties. Amongst others designs, photographs, text (including our so-called “meta names”) and all other graphical design of this internet site, are being protected under the Dutch copyright law. The trade name “ZONDAG” is a registered trademark of Zondag Ontwikkeling.

It is not allowed to electronically or otherwise, copy this site or parts of this site. Furthermore it is not permitted to copy, change or use the so-called “meta names” which belong to this site, without the explicit consent of Zondag Ontwikkeling.

Zondag Ontwikkeling takes good effort to make sure that the information that it offers on this site is as complete and precise as possible, but does not provide any guarantee. Zondag Ontwikkeling therefore does not accept any liability for any direct or indirect damage that has arisen because of the absence, inaccuracy or incorrectness of any data on this site, except when this damage is attributable to the intention or gross negligence of Zondag Ontwikkeling.
Zondag Ontwikkeling is not responsible for the content of external websites which link to the site of Zondag Ontwikkeling or which are linked from it.