Woonwensen op Maat®

‘Burgers hebben steeds meer behoefte om hun eigen woonsituatie en daarmee hun eigen woning letterlijk vorm te geven’, zo schreef staatssecretaris Remkes enkele jaren geleden in de Nota Wonen. Er is daarmee behoefte aan particulier opdrachtgeverschap in Nederland.

Op dit moment zijn er nog twee problemen: onvoldoende kwaliteit, omdat er vaak gebruik wordt gemaakt van catalogusbouw waar geen architect aan te pas komt en hoge kosten, waardoor ´echt´ particulier opdrachtgeverschap maar voor weinigen lijkt weggelegd. Woonwensen op Maat® gaat daar verandering in brengen. Woonwensen op Maat® leidt tot woningen met een hoge kwaliteit door actief een architect in te zetten. De koper is tevreden doordat vanaf het begin zijn woonwensen worden vertaald in ontwerpen èn reële kostenindicaties. Kosten die ten opzichte van vergelijkbare projecten lager zijn door een slim gebruik van standaarden, zonder dat de keuzevrijheid voor de koper daarmee al te zeer wordt beperkt. Nederland krijgt zo meer mooie woningen waar de bewoners trots op zijn.